วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

1.ข่าวสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ใบความรู้ที่ 3
เรื่อง วิธีคิดแบบหมวกหกใบ (Six Thinking Hats)

วิธีคิดแบบหมวกหกใบ (Six Thinking Hats) คิดค้นขึ้นโดย ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน
(Edward De Bono) เป็นวิธีที่นำมาใช้พัฒนาทักษะการคิด อารมณ์ และความรู้สึกอย่างเป็น ขั้นตอน ช่วยให้มนุษย์มีการคิดที่มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และครอบคลุมรอบด้านยิ่งขึ้น
ซึ่งจะช่วยตอบสนองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีเป้าหมายต้องการพัฒนามนุษย์ให้มี คุณภาพ เกิดความคิดระดับสูง มียุทธศาสตร์ในการเรียนรู้
ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน ใช้สีเป็นชื่อหมวก เพื่อให้มองเห็นภาพของหมวกได้ สีหมวก
แต่ละใบยังสอดคล้องกับแนวคิดของหมวกแต่ละใบและยังบอกให้ทราบว่าต้องการให้คิดไปใน
ทิศทางใด สามารถมุ่งคิดครั้งละด้าน โดยไม่ต้องพะวงกับด้านอื่นทำให้คิดได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น


หมวกสีขาว แสดงถึงความเป็นกลางหมายถึงข้อมูลข่าวสาร

หมวกสีแดง แสดงถึงความโกรธ อารมณ์ ความสนุก ความพอใจ

หมวกสีดำ แสดงถึงเหตุผลด้านลบ เหตุผลในการปฏิเสธ

หมวกสีเหลือง แสดงถึงเหตุผลด้านบวก เหตุผลในการยอมรับ

หมวกสีเขียว แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ ๆ

หมวกสีฟ้า แสดงถึงการควบคุม การจัดระเบียบ ขั้นตอน

การคิดแบบหมวก 6 ใบ มีหลักการดังนี้
1. ภายใต้เงื่อนไขของหมวกแต่ละสี ทุกคนในกลุ่มต้องใช้ความคิดไปในทิศทางเดียวกัน
มุ่งไปที่เนื้อหา ไม่ใช่ต่างคนต่างคิดเรื่องนั้น
2. ความคิดที่แตกต่าง แม้ว่าจะตรงข้ามกัน ก็สามารถนำมาคิดไปพร้อมกันได้
3. สีของหมวกทำให้เกิดการมองไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หมวกสีเหลืองและสีดำ เป็นความพยายามร่วมกันที่จะค้นหาประโยชน์และอุปสรรคไม่ใช่หันหน้าต่อสู้กัน
ขั้นตอนกระบวนการคิดแบบหมวก 6 ใบ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่า ต้องเริ่มคิดที่หมวกสีใดก่อน แต่สามารถใช้การคิดแบบหมวกสีใดก่อนก็ได้ หรือคิดกลับไปกลับมายังหมวกสีใดก็ได้ และควรคิดให้ครบทั้ง 6 แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการคิดรอบด้าน
วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ จะทำให้เกิดการโต้เถียงในที่ประชุมกันน้อยลง เพราะไม่นำความคิดหลายด้านมาปะปนกันช่วยให้ประหยัดเวลาได้มาก การเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความรู้สึกภายในออกมา เพราะอารมณ์ ความรู้สึกเป็นส่วนสำคัญยิ่งของกระบวนการคิด ผู้เรียนสามารถร่วมกันคิดที่แปลกแหวกแนวจากความคิดเก่าที่เคย มีผู้เสนอมา
การคิดเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาได้ การใช้วิธีคิดแบบสวมหมวกคิด
6 ใบ จะช่วยให้ผู้คิดสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกนำวิธีคิดดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนา องค์กร เช่น บริษัทดูปองก์ ไอบีเอ็ม บริติชแอร์เวย์ เป็นต้น นอกจากนี้หลายประเทศทั่วโลก ยังนำวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ไปใช้ในการฝึกทักษะการคิดของนักเรียนในโรงเรียน เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ สิงคโปร์ ฯลฯ


ที่มา : ไผท สิทธิสุนทร. วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ. วารสารวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์
2542.
http : //www.edwdebono.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

โรงเรียนสายธรรมจันทร์

นิทานวันนี้

นายจ้างกับคนใช้

นายจ้างคนหนึ่ง ก่อนออกไปทำงาน สั่งให้คนใช้ขัดรองเท้าให้ ส่วนคนใช้รู้สึกขี้เกียจ จึงพูดขึ้นว่า “จะขัดรองเท้าทำไมพรุ่งนี้ก็เปื้อนอีก”
เมื่อนายจ้างได้ยินคนใช้พูดอย่างนั้น…….รู้สึกโมโหนิด ๆ แต่ไม่พูดว่าอะไร เดินไปใส่กุญแจตู้กับข้าวทันที คนใช้เห็นดังนั้นจึงถามขึ้นว่า “ท่านใส่กุญแจตู้กับข้าวทำไมแล้วหนูจะเอาอะไรกิน” นายจ้างจึงตอบว่า “จะกินทำไม พรุ่งนี้ก็หิวอีก” คนใช้ได้ฟังนายจ้างพูดดังนั้นจึงยอมไปขัดรองเท้า ฝ่ายนายจ้างก็ไปเปิดกุญแจตู้กับข้าวให้ นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา คนใช้ก็ไม่กล้าตีฝีปากกับนายจ้างอีกเลย
ถ้าเราจะประกอบอาชีพสุจริต และเรารู้ว่าเรามีหน้าที่อะไร จงทำตามหน้าที่ชีวิตของเราก็จะเจริญก้าวหน้าและมีความสุข

ภาพไหนอยู่ในโรงเรียน


easy life


ดอกไม้และผีเสื้อ


สวัสดี

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ

วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการอบรมเวบบล็อกแล้ว เพื่อนๆจะรู้สึกเหมือนเพ็ญหรือเปล่า อยากมาเรียนแต่เช้า อยากเปิดบทความเพื่อนๆอ่าน
อยากดูว่าเพื่อนๆใช้ประโยชน์จากบทความเราได้บ้างรึเปล่า ทุกสิ่งทุกอย่างดูตื่นเต้นไปหมด อยากให้ครูวัด สอนการใช้photoshop ด้วยเพราะใช้ไม่เป็นเลยค่ะ ขอบคุณ บ้ายบายค่ะทุกกกคนนนน

พักสายตา

พักสายตา
พักที่นี่......ดีกว่าอยู่ปล่าวๆ

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5
มีพิษไหมนะ.....

My flowers


หนาวววววววววววว

หนาวววววววววววว
ยามไกล.......ทั้งเหงาและหนาวววววววว